Chemnitz

Chemnitz

Markt 3
09111 Chemnitz

Opening times

  • Monday 10:00 - 19:00
  • Tuesday 10:00 - 19:00
  • Wednesday 10:00 - 19:00
  • Thursday 10:00 - 19:00
  • Friday 10:00 - 19:00
  • Saturday 10:00 - 18:00
  • Sunday Closed
Mode of Travel: