Kassel EKZ

Kassel EKZ

Frankfurter Straße 225
34134 Kassel

Opening times

  • Monday 9:30 - 20:00
  • Tuesday 9:30 - 20:00
  • Wednesday 9:30 - 20:00
  • Thursday 9:30 - 20:00
  • Friday 9:30 - 20:00
  • Saturday 9:30 - 20:00
  • Sunday Closed
Mode of Travel: